Фирмата предлага печат  на знамена  подходящи за изобразяване на многоцветни фирмени лога,

снимки, дизайнерски проекти, при които има преливки на цветовете. Използват се оригинални мастила, на утвърдени производители

гарантиращи качество и дълаг експоатационен период.

С тази технология може да се отпечата всяка графика, рисунка, карикатура или фирмен знак. Разполагаме и с различни видове пилони

от 3 до 12м, с временно или постояно предназначение